• Virtual Partners spant zich te allen tijde in om de website te voorzien van een accurate, volledige en juiste informatievoorziening en besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van de website. Virtual Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van gebruikers van deze website ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
  • Virtual Partners is niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan of dreigt te ontstaan en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Het is bezoekers van de website van Virtual Partners niet toegestaan om de website zodanig te belasten dat de website, andere bezoekers of Virtual Partners daar hinder of schade van ondervindt.
  • Het is niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen van de website van Virtual Partners te kopiëren of anderszins te gebruiken.
    Veilig betalen.

 

Veilig betalen

  • Virtual Partners hanteert voor de afhandeling van betaling het betaalsysteem van Mollie. De Mollie betaalomgeving bestaat uit een beveiligde internetomgeving voor de verwerking van iDeal betalingen.
  • Alle gegevens door de klant verstrekt tijdens het betaalproces worden gecodeerd opgeslagen op een Secure Server. Zodoende zijn alle gegevens beveiligd in het betaalproces van Virtual Partners.
  • Virtual Partners zorgt ervoor dat de gegevens van haar gebruikers veilig worden verzonden door het gebruik van Secure Socket Layers (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor via het internet gedane transacties.